Oferta

Oferujemy usługi w zakresie projektowania i wykonawstwa w branżach telekomunikacja, elektroenergetyka, sterowanie ruchem kolejowym.

 

Telekomunikacja

projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie:
 • sieci telekomunikacyjnych miedzianych i światłowodowych
 • kanalizacji teletechnicznych
 • urządzeń łączności bezprzewodowej
 • urządzeń łączności przewodowej
 • telewizji przemysłowej
 • systemów sygnalizacji włamania
 • systemów wykrywania pożaru
 • systemów kontroli dostępu
 

Elektroenergetyka

projektowanie, wykonawstwo i utrzymanie:
 • stacji transformatorowych
 • sieci energetycznych SN
 • sieci energetycznych NN
 • instalacji elektrycznych, sterowania i automatyki
 • oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego
 • systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów
 

Sterowanie ruchem kolejowym (SRK)

projektowanie, wykonastwo i utrzymanie:
 • systemów sterowania ruchem kolejowym stacyjnych i liniowych
 • systemów sterowania ruchem kolejowym na przejazdach kolejowych wszystkich kategorii