Nasze realizacje

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi, zrealizowanym przez firmę WADOMA inwestycjami.

Projektowanie

2000-2010 Projekty dla Zakładu Energetycznego w Krakowie (stacje transformatorowe, linie SN, linie NN) w miejscowościach Zakopane, Krynica Zdrój, Nowy Targ – branża elektryczna.
2010-2010 Projekty przyłączy energetycznych i instalacji wewnętrznych dla prywatnych inwestorów – branża elektryczna.
2002-2004  Projekty oświetlenia dla Gminy Bukowina Tatrzańska, Szaflary, Kościelisko – miejscowości: Bukowina Tatrzańska, Czarna Góra, Brzegi, Kościelisko, Szaflary – branża elektryczna.
2006-2007 Projekt – branża elektryczna dla zespołu basenów geotermalnych w Bukowinie Tatrzańskiej
 2006-2007 Studium wykonalności i projekt wstępny modernizacji linii kolejowej E-30 odcinek Tarnów-Medyka.
 2006-2007 Projekt oświetlenia awaryjnego tuneli kolejowych w miejscowości Tunel.
 2007-2010 Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przełożenie linii kolejowej Kraków – Zakopane odcinek Stryszów Zembrzyce. W zakresie – Koncepcja programowo-przestrzenna, projekt budowlany i wykonawczy – branże: energetyczna, sieć trakcyjna, telekomunikacja.
2008 Opracowanie dokumentacji dla zadania: Budowa linii SN, budowa stacji transformatorowej, budowa linii NN i rozdzielni głównej dla kompleksu wyciągów narciarskich „KOZINIEC” w miejscowości Czarna Góra.
2009-2010  Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Przebudowa układu torowego na mijance Majdan Królewski linii nr 71 Ocice – Rzeszów – projekt oświetlenia peronu, wiat peronowych, głowic rozjazdowych, przejazdu drogowego kat. D, system EOR wraz z zasilaniem.
2010 Prace projektowe i nadzór autorski dla inwestycji pt. Budowa linii kablowej SN dla zasilania Galerii Handlowej w Nowym Sączu.
2011 Projekty w branży srk, teletechnicznej oraz energetycznej dotyczące przywrócenia stanu pierwotnego zniszczonej części obiektu budowlanego tj. Linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów na szlaku Nowy Sącz Biegonice – Stary Sącz. „Przywrócenie stanu pierwotnego zniszczonej części obiektu budowlanego tj. Linii kolejowej nr 96 Tarnów-Leluchów na szlaku Nowy Sącz Biegonice – Stary Sącz w km 92,835 do 93,400 obejmującego nawierzchnię kolejową wraz z obiektami inżynieryjnymi w km 93,136 sieć trakcyjną oraz kable srk, TKD, TK”.
2011 Wykonanie projektów budowlanych, wykonawczych oraz powykonawczych dla branż telekomunikacja, energetyka, srk dla zadania: poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko.
2012 Wykonanie projektów branży telekomunikacyjnej, branży energetycznej (instalacje wewnętrzne, telewizja przemysłowa, oświetlenie zewnętrzne) dla robót budowlanych związanych z zabudową urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie.
2012-  Wykonanie projektów branży telekomunikacyjnej, branży energetycznej (instalacje wewnętrzne, telewizja przemysłowa, oświetlenie zewnętrzne) dla robót budowlanych związanych z zabudową urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce.
2012 Wykonanie projektów branży srk, telekomunikacyjnej, energetycznej dla zabudowy samoczynnej sygnalizacji na przejeździe kat C w km 12,251 linii kolejowej nr 99 Chabówka – Zakopane, Szlak Sieniawa – Lasek.
2012 Opracowanie dokumentacji budowlano–wykonawczej na wybudowanie rozjazdów nr 201 i nr 202 oraz dostosowanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym w stacji Nowy Sącz na linii nr 96 Tarnów – Leluchów.
2013 Opracowanie projektu instalacji uziemiającej dla odprowadzenia elektryczności statycznej toru nr 410 w stacji Kraków Prokocim.
2013-  Opracowanie projektu instalacji odgromowej dla toru nr 410 w stacji Kraków Prokocim.
2013-   Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy urządzeń srk w stacji Krosno w związku z likwidacją torów i rozjazdów.
2013-   Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie infrastruktury kolejowej na odcinku Kozłów – Tunel od km 263,300 do km 266,427 w ramach zadania – Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 – na odcinku Kozłów Kraków – srk, sieć trakcyjna.
2013-   Opracowanie dokumentacji technicznej na dostosowanie urządzeń srk na przejeździe kolejowym w km 150,607 linii 068.
2013 Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy urządzeń srk w stacji Ustrzyki Dolne.
2013 Wykonanie prac projektowych dla zadania – Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury na odcinku linii kolejowej nr 108 Stróże – Krościenko.
2013 Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy sieci trakcyjnej – stacja Strażów – w ramach projektu – Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka.
2014 Wykonanie projektu wraz z kosztorysem inwestorskim i uzgodnieniami z PKP Energetyką w zakresie przyłącza energetycznego z linii LPN SN 15 kV do zaplecza budowy obiektu MD7.
2014 Wykonanie projektów dla przebudowy urządzeń srk w stacji Słomniki i Miechów – w ramach zadania – Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozów – Kraków – branża sieć trakcyjna.
2014 Wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy przejazdu w km 6,195 linii kolejowej nr 91 Kraków – Medyka ( tor dojazdowy do bocznicy EC Załęże ) w ciągu ulicy Rzecha w Rzeszowie.
2014 Opracowanie projektu wykonawczego oraz dokumentacji powykonawczej dla zadania: „Wymiana urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej na szlaku Przysieki – Jasło Niegłowice linii 108 Stróże – Krościenko.” – branża srk.
2014- 2015 

Wykonanie projektów branży telekomunikacyjnej, branży energetycznej (instalacje wewnętrzne, telewizja przemysłowa, oświetlenie zewnętrzne) dla robót budowlanych związanych z zabudową urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu.

2015

Wykonanie projektów dla przebudowy urządzeń srk w stacji Żurawica oraz Nowy Zagórz w związku z częściową likwidacją torów i rozjazdów.

2016

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na stacji Przemyśl Bakończyce.

2016

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie peronu w m. Chmielów, wydłużeniu peronu w Głogowie Małopolskim, odwodnieniu budynku nastawni dysponującej Kb w Kolbuszowej, rozbiórce peronów w m. Widełka i Cmolas.

2016

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja torów nr 1 i 2 linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i tor nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokazlizacjach wraz z robotami towarzyszącymi.

2016

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja urządzeń na przejeździe kat C w km 76.541 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów . Zabudowa nakładki komputerowej sterowania urządzeniami srk p.o. Mszalnica.

2016

Opracowanie projektów dla zadania: Przeniesienie obsługi przejazdu kat A w km 86.958 linii nr 96 Tarnow - Leluchów do nastawni dysponującej w stacji Nowy Sącz.

2016

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii 68 w km. 145,092 kat A, 153,204 kat C , oraz rewitalizacja przejazdu kolejowego na linii 68 w km 141,664.

2016

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rewitalizacja przejazdu na linii 25 w km. 322,890 - Dębica

2017-2020

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych - stacja Medyka - na przejściu granicznym Medyka - Mościska II

2017-2018

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec.

2017

Opracowanie projektów budowlano - wykonawczych urządzeń srk na terenie Zakladu Linii Kolejowych w Nowym Sączu  - zad.1 - linia 108 , zad.2 - linia 110 , zad.3 -  linia 99

2017-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn" Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna "

2017-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania :Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki - Podłęże wraz z łącznicami

2017

Zaprojektowanie Przebudowy urządzeń srk w stacji Medyka okręg nastawczy MdA

2017-2018

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka , realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna"

2017-2019

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka.

2017

Opracowanie projektu technicznego ustawienia bramki w miejscowości Gromnik na linii kolejowej 96

2017-2019

Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami - Etap I - część przejazdowa "

2017

wykonanie projektów dla zadania: Wykonanie rewitalizacji linii kolejowych nr 150 oraz 693 na odcinku podg Ochodza - pogg Bronów w ramach projektu inwestycyjnego pn: "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska

2017

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii 108 Stróże - Krościenko , mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych na odcinku Stóże - Wola Łużańska realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej."

2018

Wykonanie projektów dla zadania: Przebudowa układu torowego bocznicy kolejowej Newag S.A. - w branżach srk , sieć trakcyjna , elektroenergetyka

2018-2019

Opracowanie dokumentacji projektowe dla zadania: Modernizacja stacji Nowa Sarzyna - w ramach projektu pn: "Poporawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.

2018-2021

Zaprojektowanie i wykonanie robót dla zadania pn: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane"

2019-2020

Zaprojektowanie robót na odcinku Padew – Mielec oraz zaprojektowanie i wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica

 

Wykonawstwo

1993-1995 Montaż systemu zdalnego sterowania. Modernizacja podstacji trakcyjnych, modernizacja i rozbudowa sterowania lokalnego – Oddział Zasilania Trakcji Elektrycznej w Gliwicach.  
1993-1995  Montaż systemu zdalnego sterowania. Modernizacja podstacji trakcyjnych, modernizacja i rozbudowa sterowania lokalnego – Oddział Zasilania Trakcji Elektrycznej w Czechowicach Dziedzicach.  
1997  Montaż systemu zdalnego sterowani. Modernizacja Podstacji Trakcyjnej – Konarskiego w Krakowie.  
2004  Budowa stacji transformatorowej, budowa linii SN i NN w miejscowości Bukowina Tatrzańska.  
2004-2005  Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bukowina Tatrzańska.  
2004-2005  Budowa kabli zasilających NN w Krakowie i Dobczycach we współpracy z Elektrimont Kraków.  
2004-2007  Przebudowa Ronda Mogilskiego w Krakowie – branża teletechniczna.  
2007 Budowa Centrum Obsługi Granicznej w Medyce – branża teletechniczna, srk, energetyczna.  
2007 Przebudowa stacji kolejowej Wadowice – branża teletechniczna i srk.  
2008 Budowa Centrum Obsługi Granicznej w Medyce – Etap I – przyłącze teletechniczne do COG, kanalizacja i sieć teletechniczna, urządzenia srk.  
2008 Modernizacja obiektów inżynieryjne na linii 008 Warszawa – Kraków, urządzenia automatyki kolejowej, urządzenia teletechniki.  
2008 Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową – etap II stacja Kolbuszowa. Urządzenia sterowania ruchem kolejowym i TVU st. Kolbuszowa.  
2008 Przebudowa rozjazdu nr 35 na stacji Włoszczowa Północ – włączenie sterowania zabudowanego rozjazdu zgodnie z projektem interfejsu pomiędzy Hydrostar i SUP-1.  
2009 Usunięcie kolizji kablowych na linii CMK szlaku Psary – Góra Włodowska.  
2009 Modernizacja linii kolejowej nr 71 Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II – przebudowa nawierzchni kolejowej i obiektów inżynieryjnych.  
2009 Przebudowa kabli teletechnicznych i kabli srk – wiadukt w km. 271,771 na linii 008 Warszawa – Kraków.  
2009 Wykonanie oświetlenia i instalacji nagłośnienia na peronie w stacji Słomniki Miasto.  
2010 Przebudowa ulicy Długiej w Krakowie wraz z torowiskiem i skrzyżowaniem z ulicą Basztową oraz skrzyżowanie Al. Mickiewicza z ulicą Kamienną – branża teletechniczna.  
2010 Przebudowa urządzeń srk i elektroenergetycznych na odcinku Toszek Północ – Czarków linii 152 Paczyna – Lubliniec.  
2010 Przebudowa infrastruktury kolejowej na odcinku Gliwice Łabędy – Pyskowice.  
2010 Modernizacja linii nr 91 Kraków Główny – Medyka – odcinek Rzeszów – Łańcut – Rogóżno.  
2011 Modernizacja linii kolejowej nr 96 – Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże – branża srk i teletechnika.  
2011 Wykonanie robót budowlanych związanych z zabudową urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Medyce – branża energetyczna i teletechniczna.  
2011 Wykonanie robót budowlanych związanych z zabudową urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie – branża energetyczna i teletechniczna.  
2011 Modernizacja linii kolejowej nr 91 Kraków Główny – Medyka i nr 92 Przemyśl – Medyka.  
2011-2013  Wykonanie robót budowlanych ma linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni – branża teletechniczna.  
2011-2013  Wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą dostępności linii kolejowej nr 106 – Rzeszów – Jasło – branża energetyczna.  
2011-2013  Wykonanie robót budowlanych związanych z poprawą dostępności linii kolejowej nr 106 – Rzeszów – Jasło – branża teletechniczna.  
2012  Przebudowa urządzeń srk w związku ze zmianą układu torowego stacji Starachowice Wschodnie.  
2011-2015  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – granica państwa na odcinku Sędziszów Małopolski – Rzeszów Zachodni w km 133,600 – 154,900 w ramach projektu –Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 – branża teletechniczna.  
2013-2014  Przełożenie linii kolejowej Kraków – Zakopane odcinek Stryszów – Zembrzyce wraz z drogą klasy „L” w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Budowa zbiornika wodnego Œwinna Poręba na rzece Skawce” – branża srk, teletechnika, energetyka.  
2014 Wymiana urządzeń półsamoczynnej blokady liniowej na szlaku Przysieki – Jasło Niegłowice linii 108 Stróże – Krościenko.  
2014-2015  Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa – Fosowskie – branża srk, energetyczna  
2014-2015  Rewitalizacja linii kolejowej nr 132 na odcinku Paczyna – Toszek – Błotnica Strzelecka – branża energetyczna, srk.  
2015 Wykonanie robót w ramach projektu – Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I – branża energetyczna, telekomunikacja, srk.  
2015 Zaprojektowanie zabudowy nawierzchni torowej i przebudowy urządzeń srk w torach 3 i 4  w st.Miechów oraz w torze nr 4 w st. Słomniki wraz z wykonaniem robót - w ramach zadania pn. " Rewitalizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Kozłów - Kraków Główny.  
2015 Przebudowa urządzeń srk na przejeździe kolejowym i zabezpieczenie kabli srk na okres przebudowy mostu  w miejscowości Sucha Beskidzka.  
2015 Budowa skanera , wraz z infrastruktura towarzyszącą , do prześwietlania wagonów towarowych na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu  
2015 Dostosowanie urządzeń srk w związku z zabudową rozjazdu w km 2,050 linii kolejowej nr 22 Tomaszów Mazowiecki - Radom ( roboty związane z remontem mostu )  
2015 Remont  półsamoczynnej blokady liniowej jednotorowej dwukierunkowej na szlaku Skawa - Chabówka , linia nr 98 Chabówka - Sucha Beskidzka oraz szlaku Chabówka Raba Wyżna z rozdzieleniem liczników Sz na pulpicie stacji Chabówka na linii 99 Chabówka - Zakopane.  
2015 Remont urządzeń elektrycznego ogrzewania rozjazdów - Zakopane - Stronie.  
2015 Zaprojektowanie i wykonanie robót branży torowej w stacji Częstochowa Stradom , Lisów i Kochanowice w ramach projektu ""Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie" -POIiŚ 7.1-67 - w branży srk i energetycznej.  
2015 Uzależnienie urządzeń rogatkowych na przejeździe kolejowym w km 121.641 linii nr 61 w stacyjnych urządzenia srk stacji Gnaszyn.  
2015 Zabudowa i uruchomienie zewnętrznych waz z siecią kablową w branży srk, energetycznej i teletechnicznej oraz wykonanie powiązań urządzeń stacyjnych z samodzielną blokada liniową dla potrzeb budowy samoczynnej na odcinku Słomniki - Niedźwiedź.  
2015 Roboty budowlane i projektowe związane z nastawnią Lbc (docelowo LbcA) oraz przebudową urządzeń srk w nastawni Lbc3 w Lublińcu.  
2015 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmiana kategorii przejazdów w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie" -POIiŚ 7.1-67. - przejazdy w km 120,418/123,985/127,060/130,081/148,454.  
2015 Wykonanie robót budowlanych związanych ze zmiana kategorii przejazdów w ramach projektu "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie" -POIiŚ 7.1-67. - przejazdy w km 140,640/154,200/155,211/160,234.  
2015-2016 Budowa łącznicy kolejowej wraz z przystankiem osobowym w ciągu linii kolejowych nr 97 Skawina - Żywiec i nr 98 Sucha Beskidzka - Chabówka.  
2016 Remont półsamoczynnej blokady liniowej jednotorowej na szlaku Nowy Targ - Lasek linia nr 99 Chabówka - Zakopane z rozdzieleniem liczników Sz na pulpicie w stacji Nowy Targ i Lasek linia 99 Chabówka - Zakopane.  
2016 Wykonanie prac ziemnych na przejazdach kolejowych kat C oraz na przejeździe kat a na terenie PKP PLK  Zakładu Linii Kolejowych w Nowym Sączu.  
2016 Wykonanie robót dla zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na stacji Przemyśl Bakończyce.  
2016 Odbudowa urządzeń srk po pożarze na nastawni LcB w stacji Lubliniec na linii nr 61 Kielce - Fosowskie.  
2016 Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie peronu w m. Chmielów, wydłużeniu peronu w Głogowie Małopolskim, odwodnieniu budynku nastawni dysponującej Kb w Kolbuszowej, rozbiórce peronów w m. Widełka i Cmolas.  
2016 Rewitalizacja torów nr 1 i 2 linii nr 138 Oświęcim - Katowice, na odcinku Nowy Bieruń - Mysłowice Brzezinka oraz rewitalizacja torów stacyjnych nr 4 i 6 w stacji Mysłowice Kosztowy i tor nr 3 w stacji Imielin w wybranych lokazlizacjach wraz z robotami towarzyszącymi.  
2016 Modernizacja urządzeń na przejeździe kat C w km 76.541 linii kolejowej nr 96 Tarnów - Leluchów . Zabudowa nakładki komputerowej sterowania urządzeniami srk p.o. Mszalnica.  
2016 Przeniesienie obsługi przejazdu kat A w km 86.958 linii nr 96 Tarnow - Leluchów do nastawni dysponującej w stacji Nowy Sącz.  
2016 Rewitalizacja przejazdów kolejowo-drogowych na linii 68 w km. 145,092 kat A, 153,204 kat C , oraz rewitalizacja przejazdu kolejowego na linii 68 w km 141,664.  
2016 Rewitalizacja przejazdu na linii 25 w km. 322,890 - Dębica  
2017-2020 Wykonanie robót budowlanych - stacja Medyka - na przejściu granicznym Medyka - Mościska II  
2017-2018 Wykonanie robót dla zadania pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 106 na odcinku Boguchwała - Czudec.  
2017-2019 Wykonanie robót budowlanych dla przebudowy wiaduktu w km 88,725 w ramach zadania pn" Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna "  
2017-2018 Prace na linii kolejowej nr 95 na odcinku Kraków Mydlniki - Podłęże wraz z łącznicami  
2017 Przebudowa urządzeń srk w stacji Medyka okręg nastawczy MdA  
2017-2018 Wykonanie robót budowlanych na odcinku Grybów - Kamionka Wielka , realizowanego w ramach projektu pn. "Prace na linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów - Muszyna"  
2017-2019 Prace na odcinku linii kolejowej nr 97 Skawina - Sucha Beskidzka.  
2017-2019 Wykonanie robót w ramach projektu POIiŚ 5.2-9 pn. Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowej z drogami - Etap I - część przejazdowa"  
2017 Wykonanie rewitalizacji torów głównych i dodatkowych linii kolejowej nr 158 na stacji Olza tor nr 2 i 4 stacji Wodzisław ……. "  
2017 Wykonanie rewitalizacji linii kolejowych nr 150 oraz 693 na odcinku podg Ochodza - pogg Bronów w ramach projektu inwestycyjnego pn: "Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych z Górnego Śląska  
2017 Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych na linii 108 Stróże - Krościenko , mające na celu utrzymanie przejezdności wraz z przywróceniem parametrów eksploatacyjnych na odcinku Stóże - Wola Łużańska realizowanego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej."  
2018 Modernizacja stacji Nowa Sarzyna - w ramach projektu pn: "Poporawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej.  
2018-2021 Wykonanie robót dla zadania pn: "Prace na odcinku linii kolejowej nr 99 Chabówka - Zakopane"  
2019-2020 Wykonanie robót na odcinku Mielec – Dębica wraz ze stacją Mielec w ramach projektu pn. „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 na odcinku Padew – Mielec – Dębica